Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Dagens fotballferdighet

Hjem
Angrepsspill - Løp - v-løp
Nedenunder finner du én av de totalt 156 fotballferdighetene som er presentert i S2S verktøyet.
I ARKIVET har vi valgt ut 50 av de mest grunnleggende ferdighetene og øvelsene for unge.
For å finne ut mer om alle mulighetene med S2S verktøyet, så klikker du på DEMO.
For å finne ut hvilken produktversjon som passer best for deg, klikk på BESTILL.
ARKIVET DEMO BESTILL
Demonstrasjonsøvelse
Når du abonnerer, vil du også finne:
Drilløvelser, Spilløvelser og Tren selv, samt mer generelle læringspunkter ("Secrets").
Organisering
Spill to mot to med to seks-meters mål, delvis som en demonstrasjonsøvelse og delvis som en spilløvelse. Rull ballen i mål fra f.eks. maksimalt ti meter. Begynn med to mindre aktive forsvarere og angrip i en retning per gang. La forsvarerne bli mer gradvis bli mer aktive.
Læringsmomenter
Øv på v-løp i ulike retninger for å gjøre deg spillbar.
Variasjoner
Spill fritt. Gi ekstra poeng for å etter et v-løp.
Læringspunkter (her kaller vi dem SECRETS):
 • Når du blir markert og vil gjøre deg spillbar, kan et v-løp være en god løsning
 • V-løp er nesten en standard løsning når du blir markert og vil gjøre deg spillbar
 • V-løpet kan gjøres på flere måter, i ulike retninger og på ulike deler av banen
 • Det kan involvere noen få, iblant kun ett, steg i en retning før man rykker i en vinkel
 • Et v-løp kan også involvere to lengre løp
 • Du kan kalle dem lange v-løp og korte v-løp
 • Lær deg å se når og hvordan du skal foreta v-løp i ulike situasjoner
 • Du kan f.eks løpe diagonalt bort fra ballføreren først
 • Gjør dette tidlig, før ballføreren kommer under for mye press
 • Løp i passe tempo slik at spilleren som markerer deg kan holde følge
 • Så rykker du plutselig og hurtig slik at det er vanskelig for spilleren som markerer deg å holde følge
 • Rykk diagonalt mot ballfører for å skape en god pasningsvinkel
 • Løpet ditt har samme for som bokstaven v, derav navnet v-løp
 • Hvis du ikke gjør deg spillbar etter det andre løpet vil ballfører beholde ballen
 • Du kan da snu hurtig, rykke og gjøre deg spillbar fremover istedet
 • I dette tilfellet gjør du et tredje løp i høy hastighet som kan få deg i en spillbar posisjon
 • De tre løpene, bort fra, mot og bort fra ballfører er et dobbelt v-løp
 • Hvis du mottar ballen feilvendt kan det være vanskelig å bli rettvendt etter et v-løp
 • Du kan spille ballen tilbake, snu hurtig, rykke fremover i dybden og gi støtte
 • Du kan også gjøre en pasningsfinte, snu deg rundt og forbi forsvareren med ballen
 • Du kan også foreta v-løpet på andre måter, f.eks. i motsatt retning
 • I dette tilfellet bør du løpe diagonalt mot ballfører først, snu hurtig og rykke fremover i dybden
 • På denne måten kan du gjøre deg spillbar delvis eller helt rettvendt etter v-løpet