Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med: Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Dagens fotballferdighet

Hjem
Målvaktsspill - Opptreden ved skudd - grunnleggende opptreden
Nedenunder finner du én av de totalt 156 fotballferdighetene som er presentert i S2S verktøyet.
I ARKIVET har vi valgt ut 50 av de mest grunnleggende ferdighetene og øvelsene for unge.
For å finne ut mer om alle mulighetene med S2S verktøyet, så klikker du på DEMO.
For å finne ut hvilken produktversjon som passer best for deg, klikk på BESTILL.
ARKIVET DEMO BESTILL
Demonstrasjonsøvelse
Når du abonnerer, vil du også finne:
Drilløvelser, Spilløvelser og Tren selv, samt mer generelle læringspunkter ("Secrets").
Organisering
En spiller, en trener eller en annen målvakt varierer med å skyte i bevegelse fra forskjellige posisjoner, og på å føre ballen frem mot mål fra ulike vinkler og forsøke å skyte mål på forskjellige måter i friposisjonene, inkl. evt. returer. Målvaktene prøver å redde. Er det to målvakter så bytter dere roller.
Læringsmomenter
Målvakten øver på å stanse ulike typer skudd, f.eks. ved å smyge seg ut mot skytteren og minske skuddvinkelen.
Variasjoner
Flere spillere.
Læringspunkter (her kaller vi dem SECRETS):
 • Du både står og beveger deg i grunnstillingen når du venter på skudd
 • Da skal du også være mellom ballen og midten av målet, dvs. i den såkalte skuddlinjen
 • Deretter smyger du deg ut mot skytteren, hele tiden i skuddlinjen
 • På den måten dekker du målet bedre, og du reduserer skytterens skuddvinkler
 • Det er best om du står i din grunnstilling når skuddet går
 • På den måten kan du utnytte alle fordelene med grunnstillingen
 • Da kan du raskest mulig slenge deg mot ballen
 • Beveg deg derfor mot skytteren i rette øyeblikk
 • Et bra øyeblikk er presis når skytteren har dyttet til ballen et lite stykke foran seg
 • Dvs. når ballen er et lite stykke i fra skytteren
 • Da kan jo ballinnehaveren ikke skyte
 • Begynn å beveg deg fremover så tregt som mulig
 • Går du tidlig ut risikerer du dels en lobb
 • Dels at skuddet uteblir og du blir stillestående langt ute eller må rygge
 • I blant når du har beveget deg fremover mot en skytter kan han/hun spille ballen sidelengs
 • Da må du først bevege deg den raskeste og nærmeste veien inn i den nye skuddlinjen
 • Ofte må du da rygge et lite stykke først
 • Deretter kan du bevege deg fremover igjen i den nye skuddlinjen, mot neste skytter
 • Beveg deg med korte raske steg, slik at du nesten sliper føttene i bakken
 • Beveg deg alltid med bakkekontakt, og ha begge føttene i bakken i skuddøyeblikket
 • Jo nærmere skytteren du kommer, jo mer dekker du av målet
 • Du får kortere vei når du slenger deg etter ballen, men kortere tid til å nå den
 • Er du nærme skytteren er din reaksjon viktigst, lengre fra betyr frasparket mest
 • Prøv frem den avstanden som passer deg
 • I blant kan du rekke et mothopp før du slenger deg, dvs. om det trengs
 • Med mothopp, dvs. med et lite hopp først, kan du slenge deg noe lengre
 • I landingen etter mothoppet skyter du i fra direkte og slenger deg etter ballen
 • I blant rekker du å ta er par raske steg til siden først, f.eks. ved en del langskudd
 • Det er bra om du rekker å slenge deg litt skrått fremover, uansett hvor nær skytteren du er
 • Da får du kortere vei til ballen
 • Når du har vanskelig for å rekke det, må du slenge deg sidelengs eller bakover i stedet
 • Da får du lengre vei til ballen, men du har også lengre tid til å nå den
 • Stå oppe så lenge du kan, la ingen lure deg til å legge deg ned med f.eks. en skuddfinte
 • Kommer skytteren fra siden, med liten vinkel, havner du foran den første stolpen
 • Da er det ekstra nøye at du står opp lenge og stoler på din reaksjonsevne
 • Skuddvinklene er små og skytteren kan forsøke å få deg ned for å score
 • F.eks. løfte ballen eller drible seg forbi deg
 • Jo mer avspent og konsentrert du er, desto raskere kan du reagere ved skudd
 • Se på ballen før skuddet og ved skuddet, og følg den til du har fanget den
 • Det kan også være til ballen har forlatt straffeområdet og skuddsektoren
 • Du lærer deg etter hvert å se hvordan du skal opptre i ulike skuddsituasjonerFlere "secrets" om dette - se felles "secrets" for ferdighet 141-156 og 145-146
Oppgrader til Full Tilgang
Oppgrader til Full Tilgang
Spillerlisens er nødvendig.

Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.